W 2023 można dobrze dobrać części ale czy za za 10 lat też?

enie towarów oraz usług z jednego miejsca do drugiego. Bez usług transportu wiele branż nie mogłoby

W 2023 można dobrze  dobrać części ale czy za za 10 lat też? transport

Bez usług u wiele branż nie

Usługi owe odgrywają również kluczową rolę w społeczeństwie. Działają one jako pośrednik między przewoźnikiem a konsumentem, umożliwiając dostarczenie towarów oraz usług z jednego miejsca do drugiego. Bez usług u wiele branż nie mogłoby