Ryzyko wykonywania zawodu elektryka

palnik na zużyty olej silnikowy palnik na zużyty olej silnikowyZawód elektryka jest bardzo często zaliczany do profesji, w których niezwykle powszechne spotykane są uszczerbki na zdrowiu. Jest to związane przede wszystkim z tym, że podczas pracy z prądem nawet najmniejszy błąd może spowodować groźne spięcie, które będzie niebezpiecz.