Jak mieć ciepło w domu, w domku ogrodowym lub w magazynie?

onania instalacji CO,