Dobre rady jak transportować czołgi

a wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej infrastruktury transportowej, ta

Dobre rady jak transportować czołgi transport militarny

Mogą one obejmować obciążenie osi wysokość

W transporcie drogowym ładunek ponadgabarytowy lub ładunek z nadwagą to ładunek, który przekracza standardowe lub zwykłe prawne ograniczenia wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej infrastruktury transportowej, ta